خانه / سازمان

سازمان

اساسنامه سازمان میراث فرهنگی

به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مطالعه وتحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور وحمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه با برخورداری از توان و …

بیشتر بخوانید »

اهداف سازمان

1- دستيابي به شناخت جامع ،متوازن و عميق ازگستره جغرافيائي وتاريخي حضور ونفوذ فرهنگ وتمدن ايراني- اسلامي درحوزه ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)وهنرهاي سنتي. 2- معرفي فرهنگ وتمدن غني و ظرفيتهاي فرهنگي،تاريخي و طبيعي كشور و بهره گيري از مزيتها و ظرفيتهاي آن براي تثبيت و ارتقاء جايگاه تمدن ايران در …

بیشتر بخوانید »