خانه / سازمان / اهداف سازمان / اهداف سازمان

اهداف سازمان

1- دستيابي به شناخت جامع ،متوازن و عميق ازگستره جغرافيائي وتاريخي حضور ونفوذ فرهنگ وتمدن ايراني- اسلامي درحوزه ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)وهنرهاي سنتي.

2- معرفي فرهنگ وتمدن غني و ظرفيتهاي فرهنگي،تاريخي و طبيعي كشور و بهره گيري از مزيتها و ظرفيتهاي آن براي تثبيت و ارتقاء جايگاه تمدن ايران در جهان.

3- تعامل هدفمند وسازنده بين المللي با تاكيد بر كشورهاي اسلامي دربخش ميراث فرهنگي ، طبيعي ، صنايع دستي وگردشگري.

4- توسعه نظام مديريتي–حقوقي يكپارچه،كارآمد ومتكي بر مشاركت جامعه ذينفعان دربخش ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)، طبيعي صنايع دستي وگردشگري متكي براصول اخلاقي، ارزشهاي ملي- اسلامي و منطبق برمعيارهاي علمي ، فني ومقتضيات جغرافيائي، تاريخي وفرهنگي كشور.

5- تقويت و تعميق رابطه جامعه با مواريث و دارائيهاي طبيعي و فرهنگي و ارتقا آگاهيهاي عمومي براي افزايش سرمايه اجتماعي بخش ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس) ،طبيعي و صنايع دستي وگردشگري.

6- توسعه ظرفيتها وارتقاء قابليتهاي موجود درزمينه هاي ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)، طبيعي، هنرودانش سنتي و فناوري بومي، صنايع دستي وگردشگري.

7- توسعه ظرفيت منابع انساني دانش پايه ، ماهرومسئوليت پذيردربخش دولتي وغيردولتي،خصوصي وجوامع محلي.

8- ايجاد نظام اقتصادي كارآمد، رقابت پذير، باثبات ،متوازن ،رشد مستمرو پرشتاب بر پايه مزيتهاي نسبي فرهنگي وطبيعي كشور با مشاركت بخش غيردولتي و بخش خصوصي داخلي وخارجي.

9- توسعه نظام فراگير وكارآمد توليد وتوزيع صنايع دستي درسطح ملي وبين المللي.

10- شناخت، پژوهش ومستندسازي– معرفي ، آموزش وترويج- حفاظت ، احيا و بهره برداري خردمندانه ازميراث فرهنگي (ملموس و غيرملموس)، طبيعي ، هنرهاي سنتي و صنايع دستي كشور.

11- اهتمام ملي و تقويت حس مسئوليت عمومي و جلب مشاركت همگاني درحمايت و صيانت ، حفاظت ، احيا و بهره برداري خردمندانه ازميراث فرهنگي، طبيعي، تنوع فرهنگي، تنوع منظر و زيستي كشور.

12- دستيابي به جايگاه واقعي كشور بعنوان يكي از قطبهاي گردشگري جهاني از طريق توسعه كمي و كيفي گردشگري ملي، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء كيفيت و استاندارد سازي خدمات گردشگري و تسهيل سفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *